św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik dr Jan Uchwat

Wyświęcony 2001-06-16

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 3
80-330 Gdańsk Oliwa
zamieszkały w Seminarium

Funkcja.Okres
przedstawiciel Kurii na posiedzenia Niezależnej Komisji Bioetycznej diec. gdańskaod 2017-12-11
Asystent Kościelny Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej diec. gdańskaod 2017-11-20
Stały Współpracownik Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego diec. gdańskaod 2016-10-25
Archidiecezjalny Duszpasterz Rodziców po Stracie Dziecka diec. gdańskaod 2016-01-15
ojciec duchowny GSD diec. gdańskaod 2014-06-01
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2012-12-21
przewodniczący Rady ds. Powołań diec. gdańskaod 2011-06-01
Asystent Kościelny Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia HLI Polska diec. gdańskaod 2010-11-18
diecezjalny duszpasterz ds powołań duchowych diec. gdańskaod 2008-10-28
opiekun Towarzystwa Przyjacół GSD diec. gdańskaod 2008-10-28
zamieszkały w Seminarium diec. gdańskaod 2008-10-01
wykładowca GSD diec. gdańskaod 2008-10-01
mgr teologii diec. gdańskaod 2001-06-16
inkardynowany diec. gdańskaod 2000-06-16
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00