św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Infułat dr Stanisław Zięba

Wyświęcony 1969-06-08

Biskupa E. Nowickiego 2
80-330 Gdańsk Oliwa
wikariusz biskupi do spraw nadzwyczajnych

Funkcja.Okres
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
Asysten Kościelny Towarzystwa Ducha Świętego diec. gdańskaod 2014-08-27
wikariusz biskupi do spraw nadzwyczajnych diec. gdańskaod 2013-01-21
infułat (protonotariusz apostolski) diec. gdańskaod 2009-06-13
diecezjalny duszpasterz organistów diec. gdańskaod 2000-01-01
członek Komisji Liturgicznej diec. gdańskaod 2000-01-01
członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej diec. gdańskaod 2000-01-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
kapituła archikatedralna - kanonik gremialny diec. gdańskaod 1992-09-17
cenzor ksiąg religijnych diec. gdańskaod 1991-01-11
dr teologii diec. gdańskaod 1990-01-01
diecezjalny koordynator duszpasterstwa ludzi morza diec. gdańskaod 1983-11-10
przewodniczący komisji ds. śpiewu kościelnego i muzyki diec. gdańskaod 1980-04-02
zamieszkały diec. gdańskaod 1978-10-01
zamieszkały na terenie Parafii Archikatedralnej diec. gdańskaod 1978-10-01
wykładowca GSD diec. gdańskaod 1976-06-22
Przewodniczący Komitetu ds. org. arch. odpustu ku czci św. Wojciecha diec. gdańskaod 1976-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1968-06-09

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00