św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Biskup dr Zbigniew Zieliński

Wyświęcony 1991-05-18

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5
80-330 Gdańsk Oliwa
wikariusz generalny

Funkcja.Okres
wikariusz generalny diec. gdańskaod 2016-04-20
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu diec. gdańska2015-11-20 - 2020-11-20
członek Kolegium Konsultorów diec. gdańska2015-11-20 - 2020-11-20
biskup pomocniczy diec. gdańskaod 2015-09-23
członek Rady ds. Ekonomicznych diec. gdańskaod 2008-04-02
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2007-12-22
wykładowca GSD szk./przed od 2004-07-16
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
mgr teologii diec. gdańskaod 1991-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1990-06-02

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00