św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat prof. AM dr hab. Jacek Bramorski

Wyświęcony 1991-05-18

Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
proboszcz

Funkcja.Okres
wikariusz biskupi do spraw kapłanów diec. gdańska2020-06-08 - 2025-06-08
Wicedziekan dek. Gdynia Śródmieścieod 2019-12-10
cenzor ksiąg religijnych diec. gdańskaod 2018-02-21
proboszcz w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdyniaod 2014-11-01
Rektor Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni diec. gdańskaod 2009-07-01
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2005-12-05
dr hab. teologii diec. gdańskaod 2004-05-25
członek Rady ds. Powołań diec. gdańskaod 2001-09-10
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2001-04-28
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
wykładowca GSD diec. gdańskaod 1999-07-01
członek Rady Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej diec. gdańskaod 1999-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1990-06-02

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00