św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr Sławomir Drzeżdżon

Wyświęcony 1996-06-22

Św. Brygidy

ul. Profesorska 17
80-856 Gdańsk
pomoc duszpasterska

Funkcja.Okres
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2018-04-22
diecezjalny wizytator nauki religii w AG diec. gdańska2016-09-22 - 2019-09-22
pomoc duszpasterska w par. Św. Brygidy, Gdańskod 2016-07-01
kapelan szpitala dom opieki Szpital Dziecięcy, Gdańskod 2014-08-01
kapelan szpitala dom opieki 7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańskod 2014-01-08
wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diec. gdańskaod 2014-01-08
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1995-06-27

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00