św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat mgr Jerzy Kunca

Wyświęcony 1986-05-17

Św. Apostołów Piotra i Pawła

ul. Ks. Judyckiego 4
84-100 Puck
proboszcz

Funkcja.Okres
Wicedziekan dek. Puck2019-05-31 - 2024-05-31
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2007-12-22
kapelan w zakładzie opieki diec. gdańskaod 2006-08-01
proboszcz w par. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Puckod 2005-08-15
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2002-03-25
członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej diec. gdańskaod 2001-02-15
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Żarnowiecod 2000-12-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1992-03-25
mgr teologii diec. gdańskaod 1986-04-29

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00