św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat dr Grzegorz Rafiński

Wyświęcony 1979-01-21

Św. Mikołaja

ul. Tczewska 36
83-031 Łęgowo
proboszcz

Funkcja.Okres
Dziekan dek. Pruszcz Gdański2019-11-17 - 2024-11-17
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2005-12-05
kapituła kolegiacka gdańska - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2001-06-22
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
proboszcz w par. Św. Mikołaja, Łęgowood 1993-03-29
wykładowca GSD szk./przed od 1985-10-01
dr teologii diec. gdańskaod 1985-06-24
inkardynowany diec. gdańskaod 1978-06-04

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00