św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat mgr Ryszard Bugajski

Wyświęcony 1987-05-16

Św. Jacka

ul. Poprzeczna 24
83-010 Straszyn
proboszcz

Funkcja.Okres
kapituła kolegiacka staroszkocka - kanonik gremialny diec. gdańskaod 2011-04-21
członek Rady ds. Ekonomicznych diec. gdańskaod 2008-04-02
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2005-12-05
diecezjalny duszpasterz ruchu pielgrzymkowego do miejsc świętych diec. gdańskaod 2001-02-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
proboszcz w par. Św. Jacka, Straszynod 1997-06-26
mgr teologii diec. gdańskaod 1987-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1986-06-21

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00