św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Wyświęcony 1993-05-22

Św. Andrzeja Boboli

Plac św. Andrzeja 1
81-168 Gdynia Obłuże
rezydent

Funkcja.Okres
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2007-11-01
dr teologii diec. gdańskaod 2005-01-01
wykładowca GSD diec. gdańskaod 2004-11-16
licencjusz teologii diec. gdańskaod 2004-01-01
rezydent w par. Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Obłużeod 2003-06-28
diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców diec. gdańskaod 2001-02-01
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Gdynia Oksywieod 2000-12-01
dr nauk humanistycznych diec. gdańskaod 2000-10-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
dyrektor szkoły katolickiej diec. gdańskaod 1997-06-28
inkardynowany diec. gdańskaod 1992-06-14

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00