św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr Jan Kowalski

Wyświęcony 1991-05-25

Św. Antoniego Padewskiego

ul. Fenikowskiego 4
84-240 Reda
proboszcz

Funkcja.Okres
Dziekan dek. Reda2019-06-05 - 2024-06-04
Członek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG diec. gdańska2019-04-01 - 2024-04-01
członek Rady Kapłańskiej wybrany przez duchowieństwo diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
członek Kolegium Konsultorów diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2006-06-13
proboszcz w par. Św. Antoniego Padewskiego, Redaod 2001-07-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1992-03-25
mgr teologii diec. gdańskaod 1991-04-07
członek Rady Kapłańskiej wybrany przez duchowieństwo diec. gdańskaod

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00