św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Infułat dr Edmund Skalski

Wyświęcony 1979-04-29

NMP Królowej Polski

ul. Armii Krajowej 26
81-372 Gdynia
proboszcz

Funkcja.Okres
Infułat Kapitulny przy Kapitule Kolegiackiej Gdyńskiej kapituła od 2020-06-30
Dziekan dek. Gdynia Śródmieście2019-11-01 - 2024-11-01
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
członek Kolegium Konsultorów diec. gdańska2016-03-24 - 2021-06-24
członek sekretariatu rady kapłańskiej diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
kapituła kolegiacka gdyńska - prałat diec. gdańskaod 2010-02-16
kapłan odpowiedzialny za wspólnotę diec. gdańskaod 2009-06-13
proboszcz w par. NMP Królowej Polski, Gdyniaod 2008-07-01
przewodniczący Komisji Liturgicznej diec. gdańskaod 2003-06-24
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2003-01-22
dr teologii diec. gdańskaod 2001-03-16
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
kapituła pelpińska - kanonik honorowy diec. pelplińskaod 1999-06-24
wykładowca GSD szk./przed od 1996-08-23
diecezjalny duszpasterz szafarzy nadzwyczajnych diec. gdańskaod 1995-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1992-03-25

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00