św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat dr Janusz Jasiewicz

Wyświęcony 1983-01-23

Trójcy Świętej

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5
80-330 Gdańsk Oliwa
proboszcz

Funkcja.Okres
proboszcz w par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwaod 2017-05-28
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2007-12-22
członek Komisji Liturgicznej diec. gdańskaod 2000-01-01
członek komisji ds. śpiewu kościelnego i muzyki diec. gdańskaod 2000-01-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
wykładowca GSD diec. gdańskaod 1998-09-08
dyrygentura chóralna (Paryż) diec. gdańskaod 1998-07-03
dr nauk humanistycznych diec. gdańskaod 1994-02-28
mgr sztuki diec. gdańskaod 1993-05-24
mgr muzykologii kościelnej diec. gdańskaod 1992-06-10
mgr teologii diec. gdańskaod 1983-01-20
inkardynowany diec. gdańskaod 1982-05-30

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00