św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski

Wyświęcony 1975-05-25

Opatrzności Bożej

Al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk Zaspa
proboszcz

Funkcja.Okres
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2005-12-05
kapituła kolegiacka gdańska - kanonik gremialny diec. gdańskaod 2001-06-22
diecezjalny duszpasterz elektryków, energetyków i elektroników diec. gdańskaod 2001-02-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
dekanalny duszpasterz rodzin dek. Gdańsk Przymorzeod 1999-01-01
dekanalny duszpasterz rodzin dek. Sopotod 1999-01-01
członek komisji duszpasterstwa rodzin diec. gdańskaod 1999-01-01
proboszcz w par. Opatrzności Bożej, Gdańsk Zaspaod 1984-03-04
inkardynowany diec. gdańskaod 1974-06-23

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00