św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat mgr Piotr Tworek

Wyświęcony 1987-05-16

Matki Bożej Fatimskiej

Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
80-354 Gdańsk Żabianka
proboszcz

Funkcja.Okres
Członek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG diec. gdańska2019-04-01 - 2024-04-01
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
członek Kolegium Konsultorów diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
dyrektor ekonomiczny Archidiecezji diec. gdańskaod 2014-07-01
komisja wizytacyjna - zespół 1 diec. gdańskaod 2013-03-01
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2009-06-13
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2005-10-07
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
proboszcz w par. Matki Bożej Fatimskiej, Gdańsk Żabiankaod 1996-06-27
mgr teologii diec. gdańskaod 1987-04-08
inkardynowany diec. gdańskaod 1986-06-21

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00