św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat dr Andrzej Penke

Wyświęcony 1994-05-22

Św. Polikarpa Biskupa Męczennika

Plac św. Jana Apostoła 1
80-299 Gdańsk Osowa
proboszcz

Funkcja.Okres
Dziekan dek. Gdańsk Oliwaod 2014-12-20
proboszcz w par. Św. Polikarpa Biskupa Męczennika, Gdańsk Osowaod 2014-01-05
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2009-06-13
członek Rady ds. Powołań diec. gdańskaod 2004-12-18
członek Rady Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej diec. gdańskaod 2003-10-10
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
dr teologii diec. gdańskaod 1999-10-01
wykładowca GSD szk./przed od 1999-10-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1993-11-29

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00