św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

Wyświęcony 1989-05-27

Św. Stanisława Kostki

ul. Abrahama 38
80-307 Gdańsk Oliwa
proboszcz

Funkcja.Okres
inna funkcja diec. gdańskaod 2009-03-23
diecezjalny duszpasterz dziennikarzy diec. gdańskaod 2008-09-19
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2007-12-22
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2005-10-07
duszpasterz Gdańskiego KIK diec. gdańskaod 2005-06-14
"Gdańskie Materiały Katechetyczne" - redaktor naczelny diec. gdańskaod 2005-01-01
proboszcz w par. Św. Stanisława Kostki, Gdańsk Oliwaod 2004-08-01
diecezjalny duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej diec. gdańskaod 2002-01-01
diecezjalny duszpasterz Katolickiego Stow. "Civitas Christiana" diec. gdańskaod 2002-01-01
członek Rady Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej diec. gdańskaod 2001-09-10
członek Rady ds. Powołań diec. gdańskaod 2001-09-10
diecezjalny koordynator fundacji "Dzieło Nowego tysiąclecia" diec. gdańskaod 2001-09-01
diecezjalny duszpasterz Stowarzyszenia Civitas Christiana diec. gdańskaod 2001-02-07
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Gdańsk Oliwaod 2000-12-01
członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej diec. gdańskaod 2000-01-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
sekretarz Komisji Katechetycznej diec. gdańskaod 1999-01-01
dr teologii diec. gdańskaod 1995-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1988-06-04

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00