św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr Zdzisław Róż

Wyświęcony 1990-05-19

Św. Krzysztofa

ul. Jaworzniaków 10
80-180 Gdańsk Os. Świętokrzyskie
proboszcz

Funkcja.Okres
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
kapituła kolegiacka gdańska - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2015-12-19
diecezjalny duszpasterz Kościelnej Służby Mężczyzn diec. gdańskaod 2015-02-03
proboszcz w par. Św. Krzysztofa, Gdańsk Os. Świętokrzyskieod 2005-07-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
członek komisji zarządzającej Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej diec. gdańskaod 1999-01-01
mgr teologii diec. gdańskaod 1990-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1989-05-27

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00