św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat dr Łukasz Idem

Wyświęcony 1995-05-27

Najświętszego Serca Jezusowego

ul. Ks. Zator Przytockiego 3
80-245 Gdańsk Wrzeszcz
pomoc duszpasterska

Funkcja.Okres
diecezjalny duszpasterz akademicki diec. gdańskaod 2014-06-01
pomoc duszpasterska w par. Najświętszego Serca Jezusowego, Gdańsk Wrzeszczod 2014-06-01
spowiednik zwyczajny kleryków diec. gdańskaod 2014-05-30
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2009-06-13
wykładowca GSD szk./przed od 2004-11-16
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
licencjusz teologii diec. gdańskaod 1999-07-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1994-06-25

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00