św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Infułat mgr Henryk Kilaczyński

Wyświęcony 1974-05-25

Św. Ignacego Loyoli

ul. Brzegi 49
80-045 Gdańsk Stare Szkoty
proboszcz

Funkcja.Okres
Infułat Kapitulny przy Kapitule Kolegiackiej Staroszkockiej kapituła od 2020-06-30
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
kapituła kolegiacka staroszkocka - prałat diec. gdańskaod 2011-04-21
mgr teologii diec. gdańskaod 2000-01-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Gdańsk Śródmieścieod 1997-01-01
proboszcz w par. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsk Stare Szkotyod 1987-12-15
inkardynowany diec. gdańskaod 1973-06-21

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00