św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat mgr lic. Cezary Annusewicz

Wyświęcony 1975-05-24

Św. Piotra i Pawła

ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk
proboszcz

Funkcja.Okres
Dziekan dek. Gdańsk Śródmieścieod 2017-11-16
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
inna funkcja diec. gdańskaod 2009-11-26
delegat Ordynariusza w Radzie ds. Ekonomicznych diec. gdańskaod 2008-04-02
prałat honorowy diec. gdańskaod 2007-12-22
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
dekanalny duszpasterz rodzin dek. Gdańsk Śródmieścieod 1997-04-25
proboszcz w par. Św. Piotra i Pawła, Gdańskod 1995-08-20
diecezjalny duszpasterz Ormian diec. gdańskaod 1995-01-01
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Gdańsk Śródmieścieod 1990-02-17
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 1988-08-28
duszpasterz Polonii gdańskiej diec. gdańskaod 1979-04-05
inkardynowany diec. gdańskaod 1974-06-23

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00