św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr Grzegorz Stolczyk

Wyświęcony 1992-05-23

Św. Brata Alberta

ul. Olsztyńska 2
80-395 Gdańsk Przymorze
proboszcz

Funkcja.Okres
Dziekan dek. Gdańsk Przymorze2020-06-25 - 2025-06-25
Członek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG diec. gdańska2019-04-01 - 2024-04-01
Archidiecezjalny Duszpasterz Grupy Lotos diec. gdańskaod 2017-02-11
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
koordynator przygotowań EURO 2012 w AG diec. gdańskaod 2012-01-26
kapituła kolegiacka gdańska - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2008-12-20
proboszcz w par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorzeod 2001-07-01
katechetyczny wizytator dekanalny dek. Gdańsk Śródmieścieod 2000-12-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
mgr teologii diec. gdańskaod 1992-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1991-06-16

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00