św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik dr Marek Czajkowski

Wyświęcony 1980-01-20

Św. Wojciecha

ul. Trakt Św. Wojciecha 440
80-007 Gdańsk Św. Wojciech
pomoc duszpasterska

Funkcja.Okres
kapituła kolegiacka gdańska - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2005-10-07
wykładowca GSD szk./przed od 2004-11-16
diecezjalny duszpasterz ds misyjnych diec. gdańskaod 2001-09-10
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diec. gdańskaod 2001-09-10
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
dr teologii diec. gdańskaod 1996-06-24
pomoc duszpasterska w par. Św. Wojciecha, Gdańsk Św. Wojciechod 1992-07-01
inkardynowany diec. gdańskaod 1979-05-26

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00