św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

K o m u n i k a t

Wznowienie demonstracji organów oliwskich

 

Wielebni Księża,

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze zainteresowanie Szanownych Turystów wznowieniem demonstracji organów w Archikatedrze Oliwskiej (20 minutowy koncert), niniejszym informujemy, iż od dnia 20 lipca (poniedziałek) demonstracje organów będą odbywać się od poniedziałku do soboty o godz. 11.00, 12.00 i 13.00, a w niedziele i święta o godz. 15.00 i 16.00.

Uczestników prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 (w tym zachowania stosownej odległości oraz zasłonięcia nosa i ust).

 

/-/ ks. Infułat dr Stanisław Zięba

Wikariusz Biskupi ds. Nadzwyczajnych

 

Gdańsk-Oliwa, 27 lipca 2020 r.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00