św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Msza św. w języku angielskim odbywa się w każdą niedzielę o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni (ul. Portowa 2).

Ponadto Msza św. po angielsku celebrowana jest również w 1 niedzielę miesiąca o godz. 15:00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku Wrzeszczu u Księży Pallotynów (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B) oraz w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele pw. Świętego Krzyża (tzw. mały kościół) w Gdańsku Wrzeszczu u Ojców Jezuitów (ul. Mickiewicza 24).

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00