św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kalendarium

Zmarli księża

2020

 1. 2020-01-24 + ks. Alojzy Marszall (91 l., 63 kapł.)
 2. 2020-02-06 + ks. Franciszek Lisiński (72 l., 46 kapł.)
 3. 2020-02-08 + ks. Franciszek Koska (86 l., 62 kapł.)
 4. 2020-02-28 + ks. Stanisław Ziółkowski (57 l., 30 kapł.)
 5. 2020-03-20 + ks. Bogdan Śliwa (68 l., 43 kapł.)
 6. 2020-04-19 + ks. Zbigniew Zdybel (60 l., 33 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2020-06-13 + ks. Kazimierz Kopciewicz (83 l., 59 kapł.) - Życiorys >>>
 8. 2020-10-27 + ks. Roman Skwiercz (65 l., 27 kapł.)

2019

 1. 2019-01-03 + ks. Ludwik Adamski (86 l., 61 kapł.)
 2. 2019-01-11 + ks. Andrzej Rakowski (43 l., 17 kapł.)
 3. 2019-01-20 + ks. Karol Dziedzicki (OFM) (89 l., 63 kapł.)
 4. 2019-01-28 + ks. Andrzej Węglarz (CM) (82 l., 59 kapł.)
 5. 2019-02-21 + ks. Franciszek Cybula (78 l., 51 kapł.)
 6. 2019-03-17 + ks. Walenty Flieger (CR) (75 l., 49 kapł.)
 7. 2019-03-25 + ks. Roman Rak (SDB) (89 l., 60 kapł.)
 8. 2019-04-15 + ks. Zygmunt Maliński (81 l., 59 kapł.)
 9. 2019-05-20 + ks. Władysław Kaszycki (SJ) (90 l., 58 kapł.)
 10. 2019-06-20 + ks. Antoni Stefanowski (79 l., 55 kapł.)
 11. 2019-07-31 + ks. Bogusław Borzyszkowski (CR) (82 l., 56 kapł.)
 12. 2019-10-25 + ks. Florian Pełka (SJ) (82 l., 55 kapł.)
 13. 2019-11-04 + ks. Piotr Lewańczyk (50 l., 25 kapł.)
 14. 2019-11-27 + ks. Wiesław Stolc (55 l., 29 kapł.)
 15. 2019-12-11 + ks. Piotr Sadowski (SDB) (89 l., 49 kapł.)
 16. 2019-12-11 + ks. Ireneusz Trzeszczak (SDB) (82 l., 53 kapł.)

2018

 1. 2018-01-20 + ks. Bolesław Mika (OFM Conv.) (78 l., 50 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2018-04-29 + ks. Tadeusz Losiak (60 l., 30 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2018-06-18 + ks. Bogdan Pulczyński (38 l., 10 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2018-08-19 + ks. Kazimierz Sojka (SP) (85 l., 60 kapł.)
 5. 2018-08-24 + ks. Tadeusz Płonka (SAC) (101 l., 77 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2018-10-04 + ks. Ryszard Kwiatek (78 l., 54 kapł.) - Życiorys >>>

2017

 1. 2017-01-09 + ks. Albin Potracki (83 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2017-01-12 + ks. Franciszek Fecko (78 l., 50 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2017-01-19 + ks. Władysław Czarniak (94 l., 67 kapł.)
 4. 2017-02-09 + ks. Piotr Czerwonka (SAC) (55 l., 27 kapł.)
 5. 2017-02-10 + ks. Lechosław Grobelny (SJ) (85 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2017-02-24 + ks. Czesław Kukliński (SJ) (86 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2017-04-09 + ks. Stanisław Kozera (SDB) (85 l., 57 kapł.)
 8. 2017-05-27 + ks. January Kownacki (65 l., 40 kapł.) - Życiorys >>>
 9. 2017-07-19 + ks. Jakub Widmański (SJ) (84 l., 52 kapł.) - Życiorys >>>
 10. 2017-08-22 + ks. Stefan Kieliński (SDB) (84 l., 56 kapł.) - Życiorys >>>
 11. 2017-09-15 + ks. Michał Łukasik (CSsR) (83 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 12. 2017-09-19 + ks. Daniel Dąbrowski (49 l., 22 kapł.) - Życiorys >>>
 13. 2017-09-19 + ks. Mirosław Formela (SDB) (61 l., 33 kapł.) - Życiorys >>>
 14. 2017-10-20 + ks. Stanisław Bogdanowicz (77 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 15. 2017-11-05 + ks. Arkadiusz Banecki (SJ) (91 l., 64 kapł.)
 16. 2017-11-06 + ks. Kalikst Szulist (OFM Conv) (80 l., 54 kapł.) - Życiorys >>>

2016

 1. 2016-02-05 + ks. Stanisław Suwała (CR) (88 l., 62 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2016-03-28 + ks. Jan Kaczkowski (38 l., 13 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2016-05-03 + ks. Tadeusz Gocłowski (CM) (84 l., 59 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2016-05-09 + ks. Mieczysław Ronowski (81 l., 46 kapł.)
 5. 2016-06-07 + ks. Wiesław Wett (58 l., 33 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2016-06-14 + ks. Bernard Piepiórka (SJ) (85 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2016-06-15 + ks. Franciszek Łysikowski (80 l., 56 kapł.)
 8. 2016-07-12 + ks. Edmund Osmólski (SAC) (81 l., 54 kapł.) - Życiorys >>>
 9. 2016-09-26 + ks. Czesław Murawski (SAC) (82 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 10. 2016-10-06 + ks. Jerzy Kopeć (SAC) (76 l., 41 kapł.) - Życiorys >>>
 11. 2016-10-28 + ks. Bronisław Izdeberski (56 l., 28 kapł.) - Życiorys >>>
 12. 2016-11-18 + ks. Stanisław Karwowski (85 l., 60 kapł.)
 13. 2016-12-17 + ks. Bolesław Rafiński (OP) (87 l., 58 kapł.) - Życiorys >>>

2015

 1. 2015-01-07 + ks. Andrzej Sciesinski (48 l., 23 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2015-02-16 + ks. Marek Rybicki (50 l., 25 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2015-02-27 + ks. Alojzy Weltrowski (79 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2015-06-29 + ks. Ryszard Wołos (81 l., 58 kapł.) - Życiorys >>>
 5. 2015-08-19 + ks. Paweł Pierzchała (78 l., 47 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2015-08-24 + ks. Janusz Motyliński (SJ) (74 l., 46 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2015-10-19 + ks. Józef Wlazło (SJ) (83 l., 53 kapł.) - Życiorys >>>
 8. 2015-10-29 + ks. Marek Derebecki (53 l., 26 kapł.) - Życiorys >>>

2014

 1. 2014-03-13 + ks. Henryk Pietrewicz (77 l., 49 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2014-05-20 + ks. Tadeusz Mika (SAC) (80 l., 52 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2014-07-09 + ks. Rajmund Grzesik (OMI) (86 l., 60 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2014-07-14 + ks. Stefan Pęgiel (CSsR) (82 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 5. 2014-09-24 + ks. Marian Joeck (SJ) (83 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2014-09-30 + ks. Jan Baumgart (62 l., 36 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2014-11-13 + ks. Henryk Jendryczka (SDB) (80 l., 53 kapł.) - Życiorys >>>

2013

 1. 2013-01-30 + ks. Edward Masewicz (91 l., 61 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2013-01-31 + ks. Stanisław Czapiewski (SJ) (101 l., 72 kapł.)
 3. 2013-07-25 + ks. Edward Rusiński (57 l., 30 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2013-10-16 + ks. Jacek Kamzela (OFM Conv.) (75 l., 49 kapł.)
 5. 2013-10-20 + ks. Stanisław Klass (SP) (80 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>

2012

 1. 2012-03-09 + ks. Stanisław Dułak (63 l., 39 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2012-03-12 + ks. Janusz Rekowski (73 l., 49 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2012-04-20 + ks. Mikołaj Samp (69 l., 44 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2012-06-01 + ks. Zygmunt Woszczek (SP) (80 l., 53 kapł.)
 5. 2012-06-27 + ks. Stefan Kruk (OMI) (79 l., 53 kapł.)
 6. 2012-07-05 + ks. Franz Schworer (42 l., 42 kapł.)
 7. 2012-09-10 + ks. Leon Ledwoń (OMI) (80 l., 54 kapł.)
 8. 2012-09-18 + ks. Franciszek Jarząb (83 l., 55 kapł.) - Życiorys >>>
 9. 2012-09-23 + ks. Czesław Kozłowski SJ (68 l., 42 kapł.)
 10. 2012-10-09 + ks. Witold Strykowski (73 l., 43 kapł.) - Życiorys >>>

2011

 1. 2011-01-11 + ks. Witold Hryniewicki (CR) (81 l., 54 kapł.)
 2. 2011-03-03 + ks. Tadeusz Markiewicz (66 l., 38 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2011-03-15 + ks. Zbigniew Giełczyński (OCist.) (76 l., 52 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2011-03-23 + ks. Krzysztof Mutka (38 l., 13 kapł.) - Życiorys >>>
 5. 2011-04-24 + ks. Leon Dąbski (SAC) (85 l., 49 kapł.)
 6. 2011-05-19 + ks. Edward Brzozowski (85 l., 56 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2011-05-24 + ks. Witold Gral (OFM Conv.) (87 l., 59 kapł.)
 8. 2011-08-11 + ks. Jan Bartczak (OMI) (66 l., 25 kapł.)
 9. 2011-08-18 + ks. Zenon Lewkowicz (68 l., 41 kapł.) - Życiorys >>>
 10. 2011-09-07 + ks. Tadeusz Gawroński (66 l., 42 kapł.) - Życiorys >>>
 11. 2011-09-24 + ks. Andrzej Skrzyniowski CM (41 l., 41 kapł.)
 12. 2011-12-18 + ks. Edward Ryba (CSsR) (78 l., 53 kapł.)

2010

 1. 2010-03-18 + ks. Zygmunt Pawłowicz (82 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2010-04-06 + ks. Benedykt Zima (OCist.) (70 l., 35 kapł.) - Życiorys >>>
 3. 2010-05-01 + ks. Bogusław Szczygieł (83 l., 54 kapł.)
 4. 2010-05-02 + ks. Bronisław Kabat (70 l., 44 kapł.) - Życiorys >>>
 5. 2010-07-12 + ks. Henryk Jankowski (73 l., 46 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2010-08-23 + ks. Zbigniew Kirsz (84 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2010-11-01 + ks. Władysław Żakowski (68 l., 44 kapł.) - Życiorys >>>

2009

 1. 2009-01-18 + ks. Jerzy Zaremba (82 l., 57 kapł.) - Życiorys >>>
 2. 2009-03-05 + ks. Adam Biernat (72 l., 46 kapł.)
 3. 2009-03-10 + ks. Grzegorz Gólski (CM) (80 l., 56 kapł.) - Życiorys >>>
 4. 2009-03-22 + ks. Piotr Mazur (37 l., 8 kapł.) - Życiorys >>>
 5. 2009-03-26 + ks. Józef Paner (69 l., 46 kapł.) - Życiorys >>>
 6. 2009-03-27 + ks. Tadeusz Semmerling (58 l., 34 kapł.) - Życiorys >>>
 7. 2009-04-03 + ks. Zdzisław Bembnista (79 l., 52 kapł.) - Życiorys >>>
 8. 2009-05-16 + ks. Tadeusz Brygman (85 l., 58 kapł.)
 9. 2009-08-15 + ks. Łukasz Semik (O.Carm.) (76 l., 53 kapł.)
 10. 2009-10-30 + ks. Tadeusz Cabała (92 l., 62 kapł.) - Życiorys >>>
 11. 2009-11-01 + ks. Jan Papkała (SAC) (74 l., 50 kapł.)
 12. 2009-11-26 + ks. Franciszek Jarzembowski (69 l., 41 kapł.) - Życiorys >>>
 13. 2009-12-08 + ks. Kazimierz Sadowski (86 l., 56 kapł.) - Życiorys >>>
 14. 2009-12-16 + ks. Andrzej Rurarz (69 l., 44 kapł.) - Życiorys >>>

2008

 1. 2008-01-01 + ks. Marian Prusak (38 l., 38 kapł.)
 2. 2008-01-27 + ks. Jan Wojnicki (58 l., 33 kapł.)
 3. 2008-05-27 + ks. Ireneusz Kitowski (OFM) (67 l., 38 kapł.)
 4. 2008-05-27 + ks. Mieczysław Kruczkowski (SDB) (78 l., 38 kapł.)
 5. 2008-07-08 + ks. Bronisław Grulkowski (47 l., 22 kapł.)

2007

 1. 2007-03-12 + ks. Marek Węgrzyn (49 l., 24 kapł.)
 2. 2007-03-19 + ks. Waldemar Paszek (SAC) (46 l., 37 kapł.)
 3. 2007-07-11 + ks. Janusz Witkowski (41 l., 16 kapł.)
 4. 2007-08-06 + ks. Roman Tadrowski (98 l., 74 kapł.)
 5. 2007-09-01 + ks. Władysław Hirsz (OMI) (75 l., 49 kapł.)
 6. 2007-09-17 + ks. Stanisław Sechmann (SP) (80 l., 37 kapł.)
 7. 2007-09-25 + ks. Tadeusz Rosiński (73 l., 49 kapł.)
 8. 2007-11-21 + ks. Brunon Kędziorski (65 l., 40 kapł.)
 9. 2007-12-08 + ks. Wiesław Rośniak (67 l., 37 kapł.)
 10. 2007-12-10 + ks. Jan Felski (75 l., 50 kapł.)

2006

 1. 2006-02-23 + ks. Stanisław Janik (SDB) (96 l., 68 kapł.)
 2. 2006-04-07 + ks. Józef Zelewski (88 l., 45 kapł.)
 3. 2006-04-11 + ks. Henryk Klofczyński (66 l., 41 kapł.)
 4. 2006-04-12 + ks. Józef Szarkowski (97 l., 72 kapł.)
 5. 2006-04-29 + ks. Dionizy Borysiewicz (52 l., 27 kapł.)
 6. 2006-10-01 + ks. Franciszek Kaszubowski (84 l., 57 kapł.)
 7. 2006-10-22 + ks. Kazimierz Orkusz (100 l., 72 kapł.)
 8. 2006-12-06 + ks. Mieczysław Lella (81 l., 51 kapł.)
 9. 2006-12-20 + ks. Antoni Czapiewski (74 l., 50 kapł.)

2005

 1. 2005-01-11 + ks. Władysław Szulta (90 l., 65 kapł.)
 2. 2005-04-30 + ks. Zygmunt Trella (71 l., 48 kapł.)
 3. 2005-08-01 + ks. Władysław Grabiec (69 l., 35 kapł.)
 4. 2005-11-24 + ks. Jerzy Kuhnbaum (58 l., 33 kapł.)
 5. 2005-11-26 + ks. Tadeusz Rogatka (76 l., 50 kapł.)

2004

 1. 2004-01-01 + ks. Zygmunt Michna (66 l., 43 kapł.)
 2. 2004-05-17 + ks. Mieczysław Masłyk (87 l., 63 kapł.)
 3. 2004-05-29 + ks. Paweł Matulewicz (96 l., 71 kapł.)
 4. 2004-05-30 + ks. Eryk Knobel (65 l., 38 kapł.)
 5. 2004-06-08 + ks. Józef Krzaczek (OFM Cap.) (67 l., 43 kapł.)
 6. 2004-06-10 + ks. Witold Olszewski (50 l., 23 kapł.)
 7. 2004-06-27 + ks. Alojzy Urbaniak (OFM Conv.) (87 l., 61 kapł.)
 8. 2004-10-02 + ks. Ewaryst Potrykus (OFM) (57 l., 31 kapł.)
 9. 2004-12-11 + ks. Bogusław Żurawski (72 l., 47 kapł.)

2003

 1. 2003-01-30 + ks. Jerzy Kłopotek-Główczewski (61 l., 37 kapł.)
 2. 2003-03-04 + ks. Konrad Racki (77 l., 48 kapł.)
 3. 2003-08-05 + ks. Bernard Polzin (89 l., 65 kapł.)
 4. 2003-10-15 + ks. Andrzej Wiecki (49 l., 23 kapł.)

2002

 1. 2002-02-22 + ks. Jozafat Pipka (OCD) (53 l., 25 kapł.)
 2. 2002-04-08 + ks. Zbigniew Kornacki (69 l., 44 kapł.)
 3. 2002-06-28 + ks. Stefan Urbanowicz (CSSR) (57 l., 26 kapł.)
 4. 2002-09-11 + ks. Eugeniusz Dutkiewicz (SAC) (55 l., 30 kapł.)
 5. 2002-10-07 + ks. Franciszek Muller (87 l., 55 kapł.)
 6. 2002-10-11 + ks. Roman Kempisty (39 l., 14 kapł.)
 7. 2002-10-20 + ks. Jan Styrna (SDB) (75 l., 44 kapł.)

2001

 1. 2001-01-01 + ks. Mieczysław Hościłowicz (72 l., 31 kapł.)
 2. 2001-05-27 + ks. Ryszard Rajski (59 l., 34 kapł.)
 3. 2001-12-07 + ks. Anastazy Lica (74 l., 46 kapł.)

2000

 1. 2000-01-17 + ks. Hilary Jastak (85 l., 58 kapł.)
 2. 2000-04-19 + ks. Walerian Doering (76 l., 44 kapł.)
 3. 2000-04-22 + ks. Jan Cybulski (SDB) (89 l., 61 kapł.)
 4. 2000-08-05 + ks. Władysław Baran (MS) (87 l., 61 kapł.)
 5. 2000-08-27 + ks. Mieczysław Goździewski (71 l., 44 kapł.)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00