Archidiecezja Gdańska

Trybunał Metropolitalny

Kompetencja

Gdański Trybunał Metropolitalny rozpatruje w I Instancji wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które do Trybunału wpłynęły zgodnie z przepisami prawa, o ile nie są wyraźnie wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kanoniczne lub zastrzeżone przez arcybiskupa. 

Gdański Trybunał Metropolitalny rozpatruje w II Instancji sprawy Sądu biskupiego Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej oraz Archidiecezji Warmińskiej i diecezji obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: Przemyskiej i Wrocławsko-Gdańskiej.

Trybunałem II Instancji dla spraw rozpatrywanych przez Gdański Trybunał Metropolitalny w I Instancji jest Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Ostrzegamy

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju "pomoc" nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Dane kontaktowe

 • Wikariusz sądowy (Oficjał) 
  Pomocniczy Wikariusz sądowy (Wiceoficjał) 
 • tel.: +48 58 661-57-37
  email: trybunal@diecezjagdansk.pl
 • strona: www.tm-gda.pl
 • ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
  80-330 Gdańsk
 • Nr konta:
  Bank Pekao S.A. 31 1240 1242 1111 0010 6842 7477
 • Godziny pracy:
  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.30-12.30
  środa: 15.00-18.00
  Udzielanie porad prawnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Sędziowie i Obrońcy

 • Sędziowie 
 • Sędziowie Audytorzy 
 • Obrońcy węzła 

Notariusze i Adwokaci

 • Notariusze 
 • Pracownik sekretariatu - archiwista 
 • Adwokaci  

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
266 0.081660985946655