św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

 

Z DEKRETU METROPOLITY GDAŃSKIEGO

DOTYCZĄCEGO POSŁUGI

LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ

PO ZNIESIENIU LIMITU UCZESTNIKÓW LITURGII

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) oraz w oparciu o wytyczne Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 3 czerwca 2020 r. (SEP – D/9.1.2-19) przekazuję następujące wyjaśnienia.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim § 15 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny". Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

  1. a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
  2. b) nie obowiązuje limit 150 osób.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością przygotowali uroczystość Bożego Ciała, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów epidemicznych. Przypominam jednocześnie, iż zajęcie pasa drogowego wymaga zgłoszenia odpowiednim służbom.

W tym roku polecam jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:

  1. procesja z Najświętszym Sakramentem na terenie przykościelnym do czterech ołtarzy z tekstami przewidzianymi w księgach liturgicznych (zaleca się, aby odbyło się kilka procesji).
  2. procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami przewidzianymi w księgach liturgicznych.
  3. dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
  4. dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażli­wić wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.

Centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbędą się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych.

Procesje w ramach Oktawy Bożego Ciała mają odbywać się - zgodnie z tradycją - każdego dnia.

+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup

Metropolita Gdański

 

Gdańsk-Oliwa, dnia 3 czerwca 2020 r.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00