św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Święto Patronalne Archidiecezji Gdańskiej

ku czci Świętego Wojciecha

oraz 12. rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa

do Archikatedry Oliwskiej

 

Zbliża się uroczystość patronalna ku czci Świętego Wojciecha, która w tym roku wpisuje się w trudny czas epidemii. Z oczywistych względów nie możemy przeżywać jej na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku ani jak co roku pielgrzymować pieszo do naszego Archidiecezjalnego Sanktuarium.

Zapraszamy zatem do duchowej łączności z Archikatedrą Oliwską, gdzie znajdują się relikwie naszego Świętego Patrona, który w 997 roku ochrzcił lud Gdańska. Mszy Świętej Odpustowej w niedzielę, 26 kwietnia br., o godz. 11.30 będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który zawierzy całą archidiecezję opiece i wstawiennictwu Świętego Wojciecha. Liturgia transmitowana będzie na stronie Gościa Gdańskiego.

Podczas Eucharystii będziemy modlić się również w intencji Metropolity Gdańskiego, który dokładnie tego dnia będzie przeżywał 12. rocznicę Ingresu do Archikatedry Oliwskiej. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00