św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Papież Franciszek, z okazji 100-lecia Listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV, ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek przygotował specjalne orędzie. Tekst w języku polskim znajduje się na stronie watykańskiej.

List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny znajduje się z kolei tutaj.

Tematem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież Franciszek zachęca, aby ten wyjątkowy czas stał się okazją do poznania bliżej problemów mieszkańców krajów misyjnych i podjęcia realnych działań – podążenia za przykładami ludzi, którzy swoje życie poświęcili niesieniu Dobrej Nowiny.

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przedstawia krzyż w kształcie kuli ziemskiej, symbolizujący więzi między narodami i współodpowiedzialność wszystkich ludzi za siebie nawzajem i za cały świat. Kolory (żółty, niebieski, czerwony, zielony i biały na przecięciu ramion) symbolizują pięć kontynentów.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

 

 

Intencje modlitwy różańcowej

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

w Archidiecezji Gdańskiej

 

Dzień

października

Intencja

1

w intencji Kościoła Świętego, aby niósł wszystkim ludom i narodom radość Ewangelii

2

w intencji Ojca Świętego Franciszka, aby niestrudzenie głosił światu Ewangelię nadziei oraz w intencji Papieskich Dzieł Misyjnych

3

w intencji Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki, Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z niegasnącym zapałem przypominali światu o misyjnej naturze Kościoła

4

w intencji kleryków i moderatorów Gdańskiego Seminarium Duchownego, aby swoimi modlitwami wspierali wysiłki misjonarzy Archidiecezji Gdańskiej

5

w intencji kapłanów, braci i sióstr zakonnych posługujących na misjach

6

w intencji misjonarzy świeckich

7

o powołania misyjne

8

w intencji ks. Andrzeja Bulczaka posługującego na Białorusi

9

w intencji ks. Jakuba Dębickiego posługującego na Ukrainie

10

w intencji ks. Romana Kaźmierczaka posługującego na Ukrainie

11

w intencji ks. Eugeniusza Klawikowskiego posługującego w Brazylii

12

w intencji ks. Adama Littwitza posługującego na Ukrainie

13

w intencji ks. Jana Mielewskiego, który posługiwał w Kamerunie i obecnie pracuje na Martynice

14

w intencji ks. Józefa Nowaka posługującego na Martynice

15

w intencji ks. Jacka Ossowskiego posługującego na Martynice

16

w intencji ks. Tadeusza Semmerlinga posługującego w Brazylii

17

w intencji ks. Tomasza Stanzeckiego posługującego na Białorusi

18

w intencji ks. Krzysztofa Terepki posługującego w Rosji

19

w intencji ks. Romualda Turzyńskiego posługującego w Argentynie

20

w intencji ks. Jana Wójcika posługującego na Ukrainie

21

w intencji ks. Piotra Wróbla posługującego na Białorusi

22

w intencji ks. Marka Czajkowskiego, który posługiwał w Kamerunie

23

w intencji ks. Zdzisława Hirsza, który posługiwał na Ukrainie

24

w intencji ks. Leszka Wojciechowskiego, który posługiwał w Kamerunie i na Mauritiusie a obecnie we Francji

25

w intencji ks. Tadeusza Polaka, który posługiwał w Kamerunie

26

w intencji ks. Cezarego Komosińskiego, który posługiwał w Kazachstanie

27

w intencji ks. Aleksandra Młodeckiego, który posługiwał w Kamerunie

28

w intencji ks. Leszka Bagińskiego, który posługiwał w Brazylii i Timorze Wschodnim a obecnie w Portugalii

29

w intencji ks. Przemysława Lewińskiego, który posługiwał w Sudanie a obecnie jest Sekretarzem Nuncjatury w Kazachstanie

30

w intencji kapłanów Archidiecezji Gdańskiej, którzy posługują poza granicami kraju

31

w intencji wszystkich zmarłych misjonarzy, aby dobry Bóg nagrodził ich trud chwałą nieba

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00