św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Archidiecezjalny Rok Błogosławionych Męczenników

 

D   e   k   r   e   t

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego

 

Odpowiadając na prośby kapłanów,

osób życia konsekrowanego i wiernych,

dla wzrostu wiary i pobożności

oraz dla ukazania bohaterskich wzorców

Duchownych Niezłomnych, niniejszym ogłaszam

Rok Pański 2019

 

ARCHIDIECEZJALNYM ROKIEM JUBILEUSZOWYM BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ:
 

ks. Mariana Góreckiego,

ks. Bronisława Komorowskiego,

ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia,

ks. Franciszka Rogaczewskiego

i s. Alicji Kotowskiej

w 20. rocznicę beatyfikacji,

której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II
w Warszawie, 13 czerwca 1999 r.

oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

podczas której ponieśli śmierć męczeńską

za wiarę w Boga, Kościół i Ojczyznę.

 

Ufam, że Rok Jubileuszowy ożywi kult Błogosławionych Męczenników oraz przyczyni się do wzrostu gorliwości kapłanów posługujących w Archidiecezji Gdańskiej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że orędownictwo Błogosławionych wyjedna dar nowych powołań, zwłaszcza do Gdańskiego Seminarium Duchownego i do wspólnot zakonnych. W tym duchu zachęcam do podejmowania wielorakich inicjatyw duszpasterskich, które ukażą nam wszystkim – także wiernym świeckim ‑ piękno i wartość powołania.

 

+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup

Metropolita Gdański

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00