św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

FRAGMENT KAZANIA PASYJNEGO KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA
WYGŁOSZONEGO W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 25 LUTEGO 2007 R.
:

W Środę Popielcową weszliśmy w czas Wielkiego Postu. Przed nami dni pokuty, duchowej przemiany, nawrócenia, wyznania win. Dni łaski i pojednania z Bogiem miłującym i miłosiernym.

W Środę Popielcową kapłan posypywał nasze głowy popiołem. Wypowiadał słowa Boga zaczerpnięte z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” ( Rdz 3,19). Słowa, które mówią o kruchości ludzkiego życia, o jego przemijaniu, ale także o naszej nadziei. Przecież Bóg Miłości i Miłosierdzia nie prowadzi człowieka na zatracenie, w ciemną otchłań nicości, ale na zbawienie, na wieczną radość. „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia”. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony (…) Albowiem, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” – pisze święty Paweł Apostoł w Liście do Rzymian. Taka jest nasza wiara.

KAZANIA PASYJNE Z BAZYLIKI ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE

I KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 25 LUTEGO 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

II KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W DRUGĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 4 MARCA 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

III KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W TRZECIĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 11 MARCA 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

IV KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W CZWARTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 18 MARCA 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

V KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W PIĄTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 25 MARCA 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

VI KAZANIE PASYJNE KSIĘDZA ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA WYGŁOSZONE W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 1 KWIETNIA 2007 R., W CZASIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI

 

 

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00