św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Być kapłanem Bożego Królestwa to być człowiekiem ośmiu błogosławieństw. To znaczy wstępować w ślady świętych ludzi, których życie - głęboko przeniknięte Duchem Świętym - stało się dla świata znakiem Bożej obecności i miłości - mówił do neoprezbiterów abp Sławoj Leszek Głódź. 


Na zakończenie uroczystości święceń kapłańskich, abp Sławoj Leszek Głódź wręczył neoprezbiterom dekrety, kierujące ich do pracy wikariuszy w parafiach archidiecezji gdańskiej.
Poniżej publikujemy ich listę:
● Paweł Dobry - parafia św. Jadwigi Królowej w Gdańsku-Oruni Górnej;
● Adam Dzionk - parafia św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie;
● Francesco Gallo - parafia Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni-Obłużu;
● Krystian Klimek - parafia Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie;
● Wojciech Konkol - parafia św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach;
● Paweł Strzałkowski - parafia św. Jana z Kęt w Rumi-Janowie;
● Tomasz Topolski - bł. Doroty z Mątowów w Gdańsku-Jasieniu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00