św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Kierujemy zaproszenie do braci kapłanów o podjęcie modlitwy za osoby, które doświadczyły krzywdy ze strony duchownych, zwłaszcza krzywdy wykorzystania...
Myśl dotycząca dzieła „Kapłani ze skrzywdzonymi” dojrzewała przez ostatni rok.Pomysłodawcami są osoby duchowne, a także świeckie, zrzeszone wokół dzieła kaplani.pl, portalu internetowego dedykowanego księżom.
 - Z licznych danych psychologiczno-statystycznych dowiadujemy się, że choć dręczenie fizyczne mija, to udręczenie emocjonalne i duchowe często trwa nadal, pomimo upływu czasu. Skupiamy się głównie na ofiarach wykorzystania seksualnego, ale poszerzamy temat o przypadki, gdzie wierni - dzieci Boże - doznali zgorszenia z powodu złego zachowania nas, kapłanów - podkreśla ks. Nawrot, koordynator inicjatywy.
Inicjatywa ma błogosławieństwo bp. Jacka Jezierskiego dla terenu archidiecezji gdańskiej. - Kierujemy zaproszenie do kapłanów naszej archidiecezji do podjęcia duchowego towarzyszenia jednej skrzywdzonej osobie przez 9 miesięcy. Jest to nowenna o łaskę ponownego narodzenia się dziecięctwa Bożego w sercu skrzywdzonych - mówi koordynator.
Inną formą modlitwy, do której zachęcają pomysłodawcy, jest Eucharystia za skrzywdzonych. - Chcielibyśmy, aby kapłani ofiarowali za nich sprawowaną przez siebie Mszę św., prosząc o doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa oraz sprawiedliwości. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby modlitwą objąć również ranę zadaną Kościołowi i błagać o jej wyleczenie - podkreśla kapłan.
- Wierzymy, że te modlitewne dzieła sprawią, iż skrzywdzeni doznają duchowego uzdrowienia, a nasi bracia kapłani - oczyszczenia i uzdrowienia sumienia przez skruchę, pokutę oraz zadośćuczynienie. Bo potrzebujemy szczerego upomnienia, kiedy popełniamy błędy, ale i pomocy, kiedy się nawracamy i czynimy pokutę. Prosimy o modlitwę za skrzywdzonych - apeluje ks. Nawrot.
Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy "Kapłani ze skrzywdzonymi" znaleźć można TUTAJ.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00