św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

18 kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego zakażonych koronawirusem - informuje w komunikacie ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor.
Na stronie internetowej Gdańskiego Seminarium Duchownego ksiądz rektor Krzysztof Kinowski opublikował komunikat w związku z wykonanymi testami na obecność koronawirusa.
"Informuję, że w ostatnich dniach wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego, a więc klerycy, moderatorzy oraz pracownicy świeccy zostali poddani badaniom przesiewowym na obecność wirusa SARS-CoV-2" - podaje ksiądz rektor.
Jak dodał, u 18 kleryków zdiagnozowano COVID-19. Alumni, którzy otrzymali wynik ujemny są poddani kwarantannie i izolacji, będąc pod stałym nadzorem epidemiologicznym. Wszyscy pracownicy świeccy oraz moderatorzy otrzymali wynik ujemny i są zdrowi.
"Zakażeni zostali odizolowani przez zakwaterowanie w odrębnym budynku i nie mają kontaktu z innymi osobami. Ogólny stan wszystkich zakażonych jest dobry i nikt z nich nie wymaga hospitalizacji. Gdańskie Seminarium Duchowne pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i medycznymi" - pisze ks. Kinowski.
"Zapewniamy o naszej modlitwie i o nią prosimy" - apeluje kapłan.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00