św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Tylko Bóg jest w stanie usłyszeć to wołanie o pomoc i tylko On na dostęp do cierpiącego serca – mówi s. Urszula Kłusek SAC, założycielka Wspólnoty Hioba...
Wspólnota Hioba otwarta jest dla każdego kto doświadcza cierpienia związanego z chorobą, bólem, doświadczeniami życia swojego lub swoich bliskich. Biblijny Hiob, człowiek sprawiedliwy, który poznał zarówno udrękę cierpień jak i miłość Pana Boga może być inspiracją i przyjacielem dla każdego, kto cierpi. Pomysł na powstanie nowego ruchu zrodził się w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgromadzenia. - Przyszła myśl o osobach doświadczających cierpienia,którzy z reguły to doświadczenie odbywają w samotności, z samym sobą. Nawet relacje z najbliższymi nie są w stanie dać ulgi w bólu czy to fizycznym, czy też duchowym – wspomina siostra Urszula. Siostra pallotynka postanowiła w powstającej wspólnocie wykorzystać także swoje własne doświadczenia z posługi wobec chorym. S. Urszula przez wiele lat zajmowała się pracą z chorymi w różnych placówkach medycznych.
Spotkania Wspólnoty Hioba odbywają się raz w miesiącu, w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Gdańsku przy ul. bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55. Najbliższe będzie miało miejsce 19 września, kolejne 10 października, 21 listopada i 12 grudnia. - Rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz.15. Potem Msza św. z homilią. Po liturgii wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Część modlitewną kończymy indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – mówi siostra Urszula Kłusek SAC.
Po części modlitewnej w salce parafialnej odbywa się konferencja. Do jej wygłaszania siostra Urszula zaprasza kapłanów, lekarzy, psychologów. - Mam nadzieję, że Wspólnota Hioba będzie miejscem do którego może przyjść każdy, z każdym swoim cierpieniem i zostanie przyjęty z miłością. Poczuje, że w doświadczeniu cierpienia nie jest sam – dodaje pallotynka.
Msze św. odprawiane są i będą w intencjach ze skrzynki intencji umieszczonej na stronie internetowej wspólnoty: wspolnotahioba.pl. Tam też znajdą się wszystkie materiały poświęcone działalności grupy.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00