św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Od kilku dni w archidiecezji gdańskiej trwa peregrynacja ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, której towarzyszy modlitwa za...
Gdy bojownicy Państwa Islamskiego przeszli przez północny Irak i Syrię w lecie 2014 roku, przyszłość chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie wisiała na włosku. ISIS systematycznie obierało sobie chrześcijan i inne mniejszości religijne za cel, pozostawiając za sobą tysiące ofiar i setki tysięcy osób uciekających przed śmiercią.
Zakon Rycerzy Kolumba odpowiedział na prześladowania braci w wierze, ustanawiając fundusz na rzecz chrześcijańskich uchodźców. Chodzi o zapewnienie pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie, we współpracy z lokalnymi przywódcami Kościoła i innymi organizacjami niosącymi wsparcie. W ciągu ostatnich lat Rycerze Kolumba przekazali ponad 20 mln dolarów, a także przeprowadzili kampanie promujące modlitwę i podnoszące świadomość problemu. Z powodzeniem napędzali również politykę publiczną w kierunku obrony ofiar religijnych prześladowań.
Jedną z inicjatyw zakonu jest ogólnoświatowa peregrynacja ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Na specjalne zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał ją włoski ikonograf Fabrizio Diomedi. Następnie abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, poświęcił kilkadziesiąt kopii wizerunku Maryi, które rozesłane zostały na cały świat. Do Polski trafiły dwa. Jeden dla północnej, drugi dla południowej części kraju.
Ksiądz kan. Krystian Wilczyński, archidiecezjalny kapelan Rycerzy Kolumba, zaznacza wartość prowadzonej inicjatywy. – Ma ona za zadanie uświadomić nam, że męczeństwo nie jest tematem starożytnym, ale cały czas aktualnym. Ludzie na Bliskim Wschodzie cierpią, a nawet oddają życie ze względu na wyznawaną wiarę. Dodatkowo w czasie peregrynacji będzie okazja gestem miłosierdzia wspomóc ich działania na rzecz prześladowanych chrześcijan w Iraku i Syrii – mówi kapłan.

Kiedy i gdzie?

od 12.09 - parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie
od 19.09 - parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie
od 26.09 - parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach
od 03.10 - parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie
od 17.10 - parafia pw. św. Stanisława i bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie
od 24.10 - parafia pw. św. Izydora w Gowinie
od 31.10 - parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie


Więcej o peregrynacji ikony Matki Bożej Wspomożenia Prześladowanych Chrześcijan w archidiecezji gdańskiej w 38. numerze "Gościa Gdańskiego" na 20 sierpnia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00