św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na dzień przed odpustem, w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie zainaugurowano odmawianie Różańca do...
Po wieczornej Eucharystii odbyła się konferencja wprowadzająca w modlitwę, którą wygłosił ojciec Leszek Czeluśniak MIC, misjonarz z Rwandy, pracujący od 19 lat w Kibeho. W latach 1981-1989 miały tam miejsce objawienia Matki Bożej, które w 2001 roku zostały uznane przez Kościół. 
Misjonarz zapoznał wiernych z objawieniami maryjnymi w Afryce. - Maryja w Kibeho przedstawiła się jako Matka Słowa. Objawiła się trzem uczennicom ze szkoły średniej. Mówiła o konieczności nawracania się oraz miłości do Boga i drugiego człowieka. Wiele wzywała do zrozumienia tajemnicy cierpienia, które zaniesione pod krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Prosiła przy tym, by dużo modlić się za rodzinę, o powołania kapłańskie i zakonne, a także za młodzież, która jest przyszłością Kościoła - wyjaśniał ojciec Leszek.
- Maryja powiedziała, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna w naszym życiu. Osobiście prosiła, by odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści. Rozważamy w nim tajemnice bolesne - męki i śmierci Chrystusa. Zgłębiamy tę trudną prawdę o Synu Bożym, aby na drogach wiary otrzymać umocnienie. Odmawiając ten różaniec możemy u Boga, za przyczyną Maryi, wyprosić wiele łask - zaznaczył ojciec Czeluśniak.
Od poniedziałku 14 września, wierni w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie będą co tydzień, w poniedziałki po wieczornej Mszy św., odmawiać wspólnie Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00