św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Towarzystwo Ducha Świętego powstało na terenie archidiecezji gdańskiej w 2009 roku. W swojej działalności odwołuje się do duchowości bł. Gwidona z Montpellier.
Życie bł. Gwidona, a także potrzeba - rozeznana przez Kościół - powrotu do charyzmatu, którym Bóg go obdarzył, stały się przyczynkiem do powstania Towarzystwa Ducha Świętego. Wspólnota zakonna, nawiązująca do Zakonu Ducha Świętego, pragnie nieść pociechę i miłosierdzie chorym, ubogim oraz opuszczonym, okazywać pomoc, miłość, radość, pokój i cierpliwość tym, którzy tego potrzebują, a także głosić ewangelię życia, broniąc go od poczęcia do naturalnej śmierci.
- W zakładanych przez bł. Gwidona domach Ducha Świętego każdy potrzebujący mógł doświadczyć płynącego z Jego natchnienia wsparcia. W tamtym miejscu, w jednym duchu, współpracowali z sobą bracia zakonni, siostry i ludzie świeccy. Taki kształt pragniemy i my nadać naszej wspólnocie oraz dziełom, które tworzymy w Kościele - mówi o. Wiesław Wiśniewski, moderator TDŚ.
W 2010 r. do Towarzystwa Ducha Świętego wstąpiło 7 postulantów. Kandydaci przybyli z różnych polskich diecezji, a także z Australii i Niemiec. - Okazało się, że dzieje się coś niezwykłego - powstaje nowa wspólnota i nie są to koledzy z podwórka, ale ludzie wezwani przez Ducha Świętego z różnych stron świata - wspomina o. Wiesław.
- Obecnie jest nas 6 kapłanów, 5 seminarzystów (w tym 2 diakonów), 2 nowicjuszy i 2 postulantów. Cały czas jesteśmy otwarci na nowych kandydatów. W tym momencie TDŚ ma dwie placówki. W Wielu jest nasz dom główny oraz dom nowicjatu. Tam odbywa się formacja wstępna postulantów i nowicjuszy. Natomiast seminarium mieści się w Dąbrowie, na skraju Puszczy Niepołomickiej, ok. 30 km od centrum Krakowa - opowiada moderator TDŚ.
- Wspólnota, która żyje w towarzystwie Ducha, przyswaja sobie Jego cechy. On staje się jej regułą życia. Radość i pokój, miłość i jedność, które z niej promieniują, to fundament dzieł miłosierdzia przez nią tworzonych - podkreśla o. Wiśniewski.

Więcej o Towarzystwie Ducha Świętego w 36. numerze "Gościa Gdańskiego" na 6 września.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00