św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce urodził się abp Sławoj Leszek Głódź. W dniu dzisiejszym metropolita gdański osiąga kanoniczny wiek emerytalny.


Drogiemu Jubilatowi składamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz sił i zdrowia na dalsze lata posługiwania Kościołowi.
Przypomnijmy, że 21 stycznia 1991 r., wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce, abp Głódź został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. W tym samym roku, 23 lutego, przyjął święcenia biskupie.
Posługę w diecezji warszawsko-praskiej objął 2 października 2004 roku. 17 kwietnia 2008 r. Benedykt XVI mianował arcybiskupa metropolitą gdańskim.
Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego biskup diecezjalny, który ukończył 75. rok życia jest proszony o złożenie na ręce papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu.
 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00