św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Każdego miesiąca w gdańskim sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odbywa się adoracja dla małżeństw starających się o potomstwo z modlitwą o uzdrowienie.
To szczególny czas spotkania na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Tym razem modlitwę poprowadził ks. Robert Zieliński. - Przychodzicie dzisiaj z bardzo konkretnymi intencjami, modlicie się o dar życia - najcudowniejszy dar. Niestety, nikt nie jest wam w stanie powiedzieć, kiedy ten dar zostanie wam ofiarowany - mówił kapłan.
- Jesteśmy cały czas w drodze - przeżywamy różne trudne sytuacje. Czasami tych trudności może być zdecydowanie więcej niż momentów pocieszenia i radości. Może masz taką sytuację, że przychodzisz tutaj po raz kolejny. I nic. Może jesteś już zrezygnowany, może chcesz się poddać. Ale Pan Bóg mówi do każdego z nas, byśmy nie rezygnowali - zaznaczył ks. Zieliński.
- Chociaż tak po ludzku można się załamać, bo czekanie nie przynosi efektów, bo modlitwa wydaje się mało skuteczna. Ale Bóg może mieć dla nas inny plan, albo chce byśmy się najpierw z Nim tak prawdziwie zjednoczyli. Byśmy byli z Nim, nie tylko w momentach prośby, nadziei, oczekiwań, ale cały czas. Na 100 procent - podkreślił kapłan.
- Jako małżonkowie oczekujecie, związane to jest z jakimś bólem i cierpieniem, tego nie wolno podważać, ale trwajcie w tym wszystkim z Nim - z Jezusem - zaapelował.
Adoracje dla małżeństw starających się o potomstwo z modlitwą o uzdrowienie odbywają się każdego 8. dnia miesiąca. Rozpoczynają się o godz. 19.30 w matemblewskim sanktuarium.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00