św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Błogosławieństwo relikwiami założyciela zakonu na zakończenie Mszy św. – jak od wieków, 8 sierpnia miał miejsce tradycyjny dominikański odpust w Gdańsku....
Przed godz. 11 drzwi świątyni przy ulicy Świętojańskiej otworzyły się i dominikanie zaprosili do świątyni jako pierwszych, swoich najstarszych parafian. Niektórzy z nich do bazyliki św. Mikołaja, zaraz po zakończeniu wojny, chodzili... przez morze gruzów na gdańskim Głównym Mieście. Mikołaj był jedyną niezniszczoną przez Rosjan świątynią w tej części Gdańska.
W czasie powitania odpustowych gości o. Paweł Kozacki, Prowincjał Polskiej Prowincji przypomniał trudną historię ostatnich miesięcy. - Każdy z braci bardzo przeżywał fakt, że bazylika została zamknięta. Tym bardziej cieszymy się, że w dzień św. Dominika - założyciela naszego zakonu - może być ona ponownie otworzona. Tak jak każdy kościół dominikański, Mikołaj nie jest tylko kościołem parafialnym, choć przede wszystkim nim. Obejmuje swoim wpływem, duszpasterstwem i zaprasza do siebie, wszystkich mieszkańców Gdańska. Dlatego witam też wszystkich tych, którzy czują się związani z tym kościołem – mówił prowincjał.
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przypomniała historię dramatycznego zamknięcia niemal 2 lata temu. Wspominała też u udziale gminy w pracach remontowych. - Dzisiejsze oficjalne otwarcie to święto także gdańszczanek i gdańszczan, wszystkich gdańskich podatników. Jako miasto regularnie dokładamy bowiem do tego, by ta perła, jaką jest kościół św. Dominika, była w nie najgorszym stanie – mówiła prezydent Gdańska.
Wewnątrz świątyni o. Michał Osek, przeor gdańskiego klasztoru dominikanów dziękował za wysiłek wszystkich osób zaangażowanych w ratowanie świątyni. Przekazał też pamiątkowe statuetki przedstawiające bazylikę zespołowi konserwatorów, inżynierów, naukowców i urzędników, którzy przez 21 miesięcy pracowali nad ratowaniem Mikołaja.
W uroczystej odpustowej Mszy św. modlili się wszyscy zakonnicy z klasztoru, a także ojcowie karmelici z kościoła św. Katarzyny, którzy w czasie remontu udostępnili dominikanom swoją świątynię na potrzeby liturgiczne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów. - Dziś ta świątyni zabrzmiała tak jak co dzień naszą modlitwą. Oby był to znak dotyczący całego Kościoła, którego kondycja nie jest najlepsza. Dziś, w dniu naszego patrona, można przypomnieć podanie o papieskim śnie i św. Franciszku oraz św. Dominiku, którzy podtrzymali walącą się konstrukcję budowli – mówił kaznodzieja.
Przypomniał też o roli wspólnoty w życiu Kościoła. - Te ostatnie 21 miesięcy pokazały, że budynek jest ważny, ale znacznie ważniejsza, fundamentalna jest wspólnota ludzi. Ta wspólnota ostała się i wzmocniła. I nadal wypełnia swoją rolę, czyniąc wszystkich uczniami Jezusa. Zadaniem Kościoła, wspólnoty wierzących, nie jest gromadzić się wokół najwspanialszych duszpasterzy, ale gromadzić się wokół Chrystusa – dodał.
Mszę św. zakończyło uroczyste błogosławieństwo relikwiami świętego patrona dominikanów. Po liturgii w alejce przy bazylice zakonnicy przygotowali poczęstunek dla gości i kiermasz dominikański.
Więcej o historii 21 miesięcy zamknięcia bazyliki w ”Gościu Niedzielnym” i ”Gościu Gdańskim” na 16 sierpnia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00