św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kościół św. Katarzyny w Gdańsku to najstarsze miejsce katolickiego kultu w mieście. Zbudowana w XIV w. świątynia to m.in. miejsce pochówku Jana Heweliusza,...
Świątynia, w której posługują oo. karmelici, znajduje się w sercu gdańskiego Starego Miasta, nieopodal charakterystycznego Wielkiego Młyna. Pierwszy obiekt sakralny w miejscu dzisiejszego kościoła św. Katarzyny mógł powstać, jak przypuszcza Andrzej Januszajtis, znawca historii Gdańska, już w 997 r. i mieć związek z działalnością św. Wojciecha. Wiadomo, że w 1227 r. świątynia już istniała. Z tą datą wielu historyków łączy powstanie parafii przy kościele.
Historia nie została ostatecznie wyjaśniona, dlatego istnieją różne koncepcje dotyczące czasu i sposobu powstania kościoła. Korpus świątyni powstał po 1309 r. na bazie starszego prezbiterium w układzie halowym, na przedłużeniu nawy północnej wybudowano zespoloną z bryłą budowli zakrystię. Prace budowlane przy prezbiterium prowadzono po 1326 roku. Wiek XV to czas rozbudowy kościoła. Do elewacji bocznych korpusu, tuż przy prezbiterium, dobudowano kaplice - Trzech Króli po prawej stronie (w 1433 r.) i Mariacką z lewej (w 1445 r.). Około 1450 r. pojawiły się kapice po bokach wieży. W tym samym czasie nadbudowano wieżę, podwyższoną ponownie w latach 1484-1488. Sklepienie wzniesiono ok. 1500 r., a na początku XVI w. dobudowano nawy boczne do prezbiterium. W ten sposób powstała bryła świątyni widoczna do dzisiaj.
Świątyni nie omijały klęski. Po inwazji moskiewskiej wojsk napoleońskich w 1812 roku, kiedy żołdacy pomylili funkcje sakralne świątyni ze stajennymi trzeba było wiele naprawiać. Kolejny remont trwał w latach 1905 – 1910, kiedy po pożarze wieży podjęto kroki na rzecz rekonstrukcji hełmu. Kolejny pożar, spowodowany zniszczeniami wojennymi w 1945 roku doprowadził do zniszczenia dachu, hełmu wieżowego oraz części sklepień. Kalendarium powojennej odbudowy rozpoczyna się w 1953 roku, kiedy odtworzono część korpusu, szczyty prezbiterium i kaplic południowych oraz położono dach, stosując ekonomiczną konstrukcję wykonaną w całości z desek. W trakcie jego naprawy, 22 maja 2006 r. wybuchł pożar, w wyniku którego kościół uległ spaleniu. Prace przy odbudowie trwają do dziś.
Kościół św. Katarzyny jest miejscem, w którym znajduje się jeden z trzech gdańskich, jedynych w Polsce, carillonów. 50-dzwonowy carillon umieszczony na wieży kościoła. Na zestrojonych ze sobą dzwonach można grać za pomocą specjalnej klawiatury oraz w trybie automatycznym.
Świątynia ma też mocne związki z gwiazdami i kosmosem. Spoczął w niej w XVII w. Jan Heweliusz, gdański astronom i patrycjusz, m.in. badacz Księżyca i odkrywca gwiazdozbioru Tarczy Sobieskiego. W 2011 r. gdańscy naukowcy skonstruowali najdokładniejszy zegar na świecie. Jako pierwsi wykorzystali do tego charakterystyczne tętnienie pulsarów. "Mechanizm” zegara, to m.in. anteny i urządzenia znajdujące się na dachu kościoła i w wieży św. Katarzyny.
Od ponad 50 lat w kościele znajduje się wizerunek Zwycięskiej Pani Szkaplerza z Bołszowców na Ukrainie. Cudowny obraz został przywieziony do Gdańska 21 lipca 1968 r. Zawieruchy II wojny światowej sprawiły, iż ojcowie karmelici, uciekając przed bolszewikami, przywieźli obraz, cieszący się dużym kultem na Kresach do Krakowa, a następnie podarowali go kościołowi w Gdańsku. Obraz olejny wykonany został na płótnie, następnie przyklejony do sosnowej deski. Dzieło datowane jest na XVI w. przysłonięte złocisto-srebrzystą sukienką. Obraz eksponowany jest w sukience sprawionej na koronację w 1777 roku.
Więcej o kościele św. Katarzyny w najnowszym numerze "Gościa Gdańskiego" na 19 lipca.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00