św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Mimo pandemii odbędą się letnie rekolekcje...
To propozycja dla wszystkich, którzy chcą przeżyć niezapomniane wakacje i formować się w duchu Ewangelii. To forma rekolekcji dla młodych ludzi, którzy poznają Boga przez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary.
Wiele takich wyjazdów organizowały rokrocznie parafie. W tym roku, ze względu na utrudnienia związane z epidemią, większość z nich zrezygnowała z poprowadzenia rekolekcji. Jednak na poziomie diecezjalnym podjęto decyzję o organizacji spotkań. – Jesteśmy jedną z nielicznych diecezji, w których oazy w formie wyjazdowej się odbędą. Dobrze się do nich przygotowaliśmy i spełniamy wszystkie wymogi sanitarne i organizacyjne – mówi ks. Andrzej Lojtek, archidiecezjalny moderator Ruchu Światło–Życie ds. młodzieży.
Reżim sanitarny wymaga, by w tym roku zapewnić uczestnikom m.in. środki do dezynfekcji i ochrony. W pokojach musi zostać zachowana przestrzeń 4 m kw. dla osoby, podobnie należy zwiększyć odstępy między stołami w jadalniach. Ponadto trzeba ograniczyć do minimum kontakty z osobami postronnymi.
Oazowe rekolekcje odbędą się w archidiecezji gdańskiej w Sychowie, Żukowie i Żarnowcu. Bazą dla uczestników są szkoły w tych miejscowościach, ale oazowicze spędzą również czas, korzystając z uroków okolicy.
Weronika Ożarowska, animatorka oazy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance, już nie może doczekać się wyjazdu z grupą. – Oaza to sposób na znalezienie Boga. Dwa tygodnie tych rekolekcji to czas, który można porównać do urodzin. Dostajemy w tym szczególnym dniu różne prezenty, zabawki, książki, z których cieszymy się potem przez wiele lat. Wracamy do nich, odkrywamy nowe, zaskakujące możliwości i treści. Dlatego warto jechać na oazę – mówi Weronika.
Na rekolekcje mogą się zgłaszać dzieci i młodzież ze wszystkich parafii diecezji na oazy. Odbędą się one w terminach od 30 czerwca do 23 sierpnia. Informacje oraz zapisy na stronie: rekolekcje.oazagdansk.pl
Więcej o tegorocznych oazach w numerze 26 „Gościa Gdańskiego” na 28 czerwca.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00