św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Epidemia zmieniła ludzką codzienność. Nie tylko...
Rodzina wielodzietna rządzi się swoimi prawami. - Najważniejszy jest plan działania oraz organizacja dnia. W czasie pandemii okazało się to bardzo ważne - podkreślają Asia i Kamil. - Mąż pracował w domu zdalnie, ja natomiast zajmowałam się domem i naszymi pociechami. Żeby ten czas jakoś przetrwać musieliśmy z dziećmi przeprowadzić rozmowę i ustalić zasady funkcjonowania - mówi Asia.
Zmieniły się obowiązki domowe. - Od kilku lat na lodówce mamy listę zadań dla każdego dziecka, adekwatnych do wieku. Są to sprawy drobne, ale ważne, jak np.: wyjmowanie naczyń ze zmywarki, nakrywanie do stołu, czy odkurzanie. W czasie epidemii dodaliśmy kilka zajęć - zaznacza Asia.
Od niedawna w ich domu pojawiło się „pudełko dobrych słów”. - Wisi na ścianie od czasu pandemii. W ciągu tygodnia wrzucamy tam karteczki z podziękowaniami, dobrymi słowami. Młodsze dzieci rysują obrazki dla rodzeństwa. W niedzielę odczytujemy te liściki. To bardzo wzruszający moment - podkreśla Asia.
Pewne rzeczy jednak pozostały bez zmian. - W niedzielę, od paru już lat, modlimy się z dziećmi jutrznią. Śpiewamy z nimi psalmy, gramy na gitarze i innych instrumentach, prowadzimy rozmowy. To jest też dobry czas żeby powiedzieć  o swoich problemach, smutkach i radościach. Jeśli jest taka potrzeba, przepraszamy się nawzajem. Po modlitwie jest zawsze agapa - ulubiony czas dzieci - mówi Kamil.

Więcej o historii Asi i Kamila w 25. numerze "Gościa Gdańskiego" na 21 czerwca.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00