św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Za tydzień w naszej archidiecezji odbędą się...
Święcenia diakonatu to zwieńczenie 5-cio letniej formacji seminaryjnej. Przed tym wydarzeniem alumni udadzą się na rekolekcje. Jak informuje ks. Wojciech Langowski, ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego, a także rekolekcjonista, będzie to czas sprzyjający wsłuchaniu się w Dobrą Nowinę.
- Rekolekcje mają kleryków przygotować duchowo, wewnętrznie, do przyjęcia święceń w stopniu diakonatu. To jest moment na głęboką modlitwę i wyciszenie. Proponujemy więc, by w tym czasie jak najmniej rozmawiać o sprawach codziennych, a skupić się i dzielić tym, co się dzieje w nas - mówi ks. Langowski. Przyznaje, że te rekolekcje są przez przyszłych diakonów bardzo wyczekiwane. - Podejmujemy zagadnienia związane z celibatem oraz posłuszeństwem. Bardzo ważnym momentem jest sakrament pokuty i pojednania. Nie brakuje również tematów uwzględniających to, do czego będą wyświęceni - opowiada ojciec duchowny GSD.
Na czas rozpoczynających się rekolekcji ks. Langowski prosi o modlitwę za przyszłych diakonów. - Potrzeba nam modlitwy Kościoła, by dobrze przygotować się do nowej posługi - mówi.
Święcenia diakonatu przyjmie 12 alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego w sobotę 20 czerwca o godz. 10 w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Szafarzem święceń będzie abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00