św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku w...
Projekt "Totus Tuus" ma za zadanie przedstawić życie Jana Pawła II poprzez relacje osób, które były mu bliskie.
Opowieść rozpoczyna mama Karola Wojtyły. - Z jej historii dowiadujemy się o ciężkiej sytuacji, że jej życie w czasie ciąży było zagrożone i lekarz namawiał ją do aborcji, której - jak wiemy - nie dokonała. Teksty Emilii Wojtyły powstały w oparciu o fakty historyczne związane z narodzinami i śmiercią Jana Pawła II - wyjaśnia Krystian Iwanow, koordynator projektu.
Podobnie na podstawie wspomnień osób, które papieża Polaka znały, udało się stworzyć ciekawą opowieść o życiu świętego. - Nie cytujemy, ale parafrazujemy wspomnienia m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Stanisława Dziwisza, Artura Mariego, osobistego fotografa Jana Pawła II. Przeprowadzamy widza przez lata wczesnego dzieciństwa, młodości, kapłaństwa, biskupstwa, a następnie jako głowy Kościoła. Zaznaczymy najważniejsze pielgrzymki do Polski - pierwszą oraz ostatnią, ale także tę, która miała miejsce 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku, gdzie podczas homilii papież wypowiedział ważne nie tylko dla gdańszczan słowa: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte” - opowiada K. Iwanow.
Teksty odczytają Joanna Sperska i Jakub Kornacki. - Są to momenty, gdzie wizualizacje i tekst wypełnione są muzyką, która powstała częściowo na potrzeby projektu, a część to kompozycje już znane. Na tło muzyczne składają się utwory m.in. improwizującego na skrzypcach Tomasza Chyły. Widz może przygotować się na coś zupełnie nowego w formie przekazu - zapewnia koordynator.

Więcej na ten temat w 24. numerze "Gościa Gdańskiego" na 13 czerwca.
Widowisko będzie dostępne od piątku 12 czerwca godz. 19 na kanale YouTube "Niepokalana Gdańsk".
"Gość Niedzielny" objął patronat medialny nad wydarzeniem.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00