św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kierownicy pieszych pielgrzymek z archidiecezji...
Poniżej publikujemy wydany dziś komunikat dotyczący pielgrzymek kaszubskiej, gdyńskiej i gdańskiej na Jasną Górę:
W związku z opublikowanym dokumentem pt. "Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce" z dnia 5 czerwca 2020 r. informujemy, że wszystkie piesze pielgrzymki z Archidiecezji Gdańskiej wyruszą w tym roku na Jasną Górę zgodnie z dotychczasową praktyką, tj.

Pielgrzymka Kaszubska: 25 lipca 2020 r., o godz. 6:00 z Kościoła Bożego Ciała na Helu;
Pielgrzymka Gdyńska: 26 lipca 2020 r., o godz. 6:00 z Kościoła NSPJ w Gdyni;
Pielgrzymka Gdańska: 28 lipca 2020 r., o godz. 6:00 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku;

Jednakże z uwagi na obowiązujące rozporządzenia i w trosce o dobro i bezpieczeństwo zarówno pątników, jak i podejmujących nas gościną gospodarzy, tegoroczne pielgrzymowanie będzie miało wymiar przede wszystkim duchowy.
Po zapoznaniu się z przepisami, a także po licznych konsultacjach w gronie kierowników pielgrzymek w Polsce i księży proboszczów miejscowości, które odwiedzamy na trasie, podjęliśmy decyzję o pielgrzymowaniu na Jasną Górę w formie "sztafety pielgrzymkowej", w której będzie można wziąć udział przez 1 dzień trwania pielgrzymki, z ograniczeniem max. 30 osób w danym dniu (nie dotyczy to skromnej grupy kilku osób z obsługi, których obecność jest konieczna do duchowego i organizacyjnego przeprowadzenia tych wyjątkowych rekolekcji w drodze).
Zapisy na dany dzień "sztafety" pielgrzymek: Kaszubskiej, Gdańskiej i Gdyńskiej, będą możliwe wyłącznie przez formularze dostępne na stronach internetowych danych grup:

Pielgrzymka Kaszubska: www.kaszubskapielgrzymka.pl
Pielgrzymka Gdańska: www.pielgrzymka.gda.pl
Pielgrzymka Gdyńska: www.gdynskapielgrzymka.pl

Informacja o rozpoczęciu zapisów podana będzie na ww. stronach i w mediach społecznościowych Pielgrzymek.
Wszystkich pątników, którzy pozostaną w domach zachęcamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymkach przez dołączenie do grup „Złotych”, a także do codziennej, wspólnej modlitwy w kościołach stacyjnych, które w czasie trwania pielgrzymek będą służyły jako miejsce spotkania i modlitwy apelowej dla wszystkich pielgrzymów. Będzie też możliwe śledzenie transmisji on-line przeprowadzanych z trasy.
Zapraszamy do podjęcia trudu tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę w tym skromnym, ale ważnym wymiarze jednego dnia i do śledzenia na bieżąco informacji, które publikujemy na naszych stronach internetowych.
Jednocześnie zastrzegamy, że przyjętą formułę pielgrzymowania i jej realizację uzależniamy od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, przez które pielgrzymki przechodzą.
ks. Robert Jahns, kierownik grupy kaszubskiej
ks. Krzysztof Czaja, kierownik grupy gdyńskiej
ks. Łukasz Grelewicz, kierownik grupy gdańskiej


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00