św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Licealiści i studenci ze wspólnoty "Boża...
W ramach akcji w niedzielę 10 maja przed każdą Eucharystią młodzież czytała fragment encykliki "Redemptor hominis" (Zbawiciel człowieka), opublikowanej 4 marca 1979 roku. Swoją inicjatywę nazwali "100 stron na 100 lat".
- Podczas spotkań formacyjnych we wspólnocie wielokrotnie zapoznawaliśmy się z różnymi dokumentami Kościoła. Ostatnio analizowaliśmy encyklikę papieża Franciszka "Laudato si". Nasz duszpasterz, ks. Adam Jeszka, zaproponował nam, byśmy uczcili setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły poprzez publiczne przeczytanie pierwszej papieskiej encykliki. Po przygotowaniu tekstu do lektury okazało się, że mamy sto stron - opowiada Małgosia, liderka "Bożej Husarii".
Młodzi chętnie przystąpili do realizacji dzieła. - W okresie przeżywanej kwarantanny, zatrzymania od normalnej codzienności, ważne jest, aby podejmować różnego rodzaju wyzwania, a jednocześnie mieć czas na refleksję i różnego rodzaju przemyślenia. W czasie czytania, bądź też słuchania tekstu papieskiego dokumentu można przecież odkryć głos Boga, który mówi do nas poprzez swojego sługę - papieża Jana Pawła II - dodaje Małgosia.
- Podczas lektury w katedrze urzekło mnie to, że treść encykliki wydanej ponad 40 lat temu jest ciągle aktualna. Myślę, że nasza inicjatywa może stać się zachętą również dla innych do zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II - podkreśla studentka z "Bożej Husarii".  
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00