św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

26 marca w pobożności ludowej obchodzone jest...
Ks. Maciej Świgoń: W jaki sposób czuje Ksiądz wsparcie i orędownictwo Dobrego Łotra?
Ks. Krzysztof Ławrukajtis: Dobry Łotr jest doskonałym przykładem miłosierdzia Bożego - największego z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Gdy skazaniec na krótko przed śmiercią dostrzegł Chrystusa i wyznał swoją wiarę w Niego, dostąpił odkupienia w chwili największej ciemności. Zbawiciel okazał swoją łaskę człowiekowi całkowicie odrzuconemu przez świat. Kiedy podczas posługi w więzieniu spotykam ludzi, którzy wyrządzili konkretne zło, Dobry Łotr staje się dla mnie niejako wyznacznikiem i motywacją do codziennej pracy.
Co należy do Księdza obowiązków?
Przede wszystkim jestem kapłanem służącym tym, do których Pan Bóg powołuje. Jest to posługa, która wiąże się z ewangelicznym wezwaniem Chrystusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,36). Istotą pracy kapelana jest to, co robi ksiądz, a więc sprawowanie sakramentów i bycie z tymi, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia.
W 2013 r. założył Ksiądz Bractwo św. Pawła. Czy odkrywanie tajemnic męskiej duchowości owocuje w pracy z osadzonymi?
Bycie kapelanem więziennym jest też korzystaniem z całego kapłańskiego doświadczenia. W Areszcie Śledczym spotykam osoby, które bardzo mocno pogubiły się w swoim życiu, także duchowym. Przy okazji zgłębiania duchowości męskiej zawsze poznaje się duchowość żeńską, bo jedna bez drugiej nie może funkcjonować. W swojej pracy wykorzystuję cały ponaddwudziestoletni dorobek kapłańskiego życia.
Jak osoby aresztowane reagują na Księdza obecność? Czy chętnie korzystają z propozycji duszpasterskich?
Często w naszym osobistym życiu bywa, że gubimy relację z Chrystusem. Doświadczając rzeczy trudnych bądź też realizując słynne przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”, szukamy możliwości odnajdowania się w tej rzeczywistości. Jedną z form, która pomaga, jest rozmowa z kapłanem i próba odnalezienia siły do dalszego życia w Panu Bogu. Osoby, które zgłaszają się do posługi religijnej, czasami przez wiele lat nie były w kościele, nie przystępowały do sakramentów. Korzystają z tej możliwości, bo jest im to bardzo potrzebne. Reakcja jest raczej pozytywna.
Jakie inicjatywy duszpasterskie podejmuje Ksiądz w swojej pracy?
Areszt to też jest życie. Ludzie tam trafiający chcą dotykać rzeczywistości, której na wolności by nie doświadczyły. Doskonałym tego przykładem jest powstała w 2015 r. grupa teatralna „Per aspera ad astra” (łac. Przez trudy do gwiazd), która organizuje przedstawienia, także akcje charytatywne.Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00