św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W sanktuarium pasyjno-maryjnym w Wejherowie w...
W obliczu szerzącej się epidemii oraz realnego zagrożenia naszego zdrowia i życia klękamy dziś przed Twoim łaskawym obliczem, by za Twoim przemożnym pośrednictwem zawierzyć miłosiernemu Bogu nasze losy - teraźniejsze i przyszłe, sprawy dnia codziennego - troski i radości, nasze rodziny i nas samych. Nasze dobra materialne oraz duchowe, nieprzemijające, sięgające wieczności.
Przemożna nasza Patronko, Madonno Wejherowska, dziękujemy, że jesteś nieustannie Panią całej wejherowskiej - kaszubskiej krainy, wszystkich naszych osiedli i parafii oraz miejsc, warsztatów i zakładów pracy. Dziękujemy, że jako Patronka Powiatu Wejherowskiego jesteś z nami w tym ciężkim dla nas stanie epidemii. Dziękujemy za Twoją wiarę, z której czerpiemy moc do przetrwania oraz trwania w tym, co dobre - zwłaszcza w czasie obecnej kwarantanny oraz ograniczeń sanitarnych i publicznych.
W obliczu realnego zagrożenia zdrowia i życia, płaszczem swojej opieki otocz, nasza Patronko, wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego: Małego Trójmiasta Kaszubskiego - Wejherowa, Redy i Rumi, gmin: Wejherowa, Luzina, Szemuda, Linii, Łęczyc, Choczewa i Gniewina. Bądź dla nas nieustannie przykładem życia według  nauki Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Utwierdzaj naszą świadomość, że zwłaszcza w czasie obecnej epidemii o człowieku stanowi przede wszystkim to, kim jest, jego wiara, czyny, świadectwo życia i dokonania.
Z wielką pokorą przepraszamy za wszystkie nasze winy, którymi obraziliśmy dobrego Boga: laicyzację i zeświecczenie życia publicznego, odstępstwa od praktyk religijnych, zaniedbywanie niedzielnych Mszy Świętych, niedotrzymywanie przyrzeczeń Chrztu Świętego i sakramentu małżeństwa, rozbite rodziny, spory w życiu publicznym i komercję życia. Przepraszamy za zaniedbywanie naszych obowiązków rodzinnych, zawodowych, publicznych i patriotycznych, za zapomnianą troskę o bliźnich i pozostających w potrzebie oraz śmiertelne grzechy przeciw życiu dzieci poczętych i nienarodzonych. 


Aktu Suplikacji i Zawierzenia dokonano w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego.


Sanktuarium pasyjno-maryjne w WejherowieUroczyście ślubujemy, że upomniani przez dobrego Boga, uchronieni przed śmiertelną epidemią i ocaleni, będziemy starali się być lepszymi ludźmi, rodzicami, dziećmi, wychowawcami przyszłych pokoleń, sąsiadami, pracownikami i urzędnikami, a nade wszystko chrześcijanami i obywatelami, odpowiedzialnymi za losy Kościoła, ojczystej ziemi oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego.
Sprawując w imieniu społeczności powiatu wejherowskiego władzę powierzoną nam przez młodą polską demokrację, ślubujemy jeszcze bardziej wsłuchiwać się nieustannie w głos tych, którym służymy - także tych, którzy czują, że ich przeżywanie dnia i nocy realizuje się pod przemożną opieką Bożej Opatrzności, której w obliczu śmiertelnej epidemii jedynie możemy zawdzięczać nasze zdrowie i nasze ocalenie.
Wierzymy, że poprzez przyjęcie tego Aktu Suplikacji i Zawierzenia, za twoim, Matko, pośrednictwem uprosimy przed obliczem Boga nasze uzdrowienie i nasze ocalenie. Że akt ten jeszcze bardziej wzmocni tożsamość i wiarę mieszkańców Powiatu Wejherowskiego i wzniesie żywy pomnik i trwały ślad świadczący o tym, że w sercach mieszkańców tej ziemi niepodzielnie panuje Chrystus Zbawiciel wraz ze swoją Matką i Wszyscy Święci.
Poprzez ten Akt Suplikacji i Zawierzenia powierzamy się dobremu i miłosiernemu Bogu. Upraszamy też wspomożenia Naszej Patronki - Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy i na Ciele, abyśmy w życiu codziennym i w naszej pracy - tak, jak Ona - wszystko czynili dla Niego" - napisała w imieniu społeczności powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, starosta wejherowski.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00